Domov U Nás

„S úctou k životu.“

Pravidla návštěv

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení blízcí našich klientů,

Vážení návštěvníci,

 na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25.5.2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních službách. Zároveň jsme ale také povinni dbát zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů. Je třeba si uvědomit, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro seniory – pro naše klienty. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Z výše uvedených důvodů jsem jako ředitel organizace stanovil pravidla návštěv s platností a účinnosti dnem 19.5.2020Pravidla budou platit do odvolání, a to i s ohledem na stanoviska MZ ČR, MPSV ČR a Hygienické stanice Libereckého kraje.

 

Pravidla návštěv

1.Návštěva je umožněna pouze osobám, které se telefonicky objednají

 Objednání návštěv je možné od 20.5.2020 a to vždy v čase 13,00 – 15,00hod.

Bc. Kavan              tel.: 602 172 427

Směnová sestra     tel.: 601 575 273

Časová osa pro příchozí návštěvy je v rozmezí od 13:00 hod od 15:30 hod. (prosíme o pochopení, v případě nakumulování více návštěv nejsme to schopni personálně a ani prostorově zvládnout)

2.Vždy je možné, že na návštěvu přichází pouze dvě osoby.

3.Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít roušku. Roušku si návštěva pocelou dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu nasazenu. K dispozici jsou jednorázové roušky, které si návštěva může vyzvednout při příchodu.

4.Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna si nechat změřit teplotu bezkontaktním teploměrem, podepsat čestné prohlášení , zapsat se do knihy návštěv i s uvedením naměřené hodnoty. Návštěvník s teplotou 37stupňů a více nebude do Domova U Nás vpuštěn.

5.Návštěva se s klientem nepohybuje po Domovu U Nás, je s ním pouze ve vyhrazeném prostoru k tomuto účelu určeném. V případě příznivého počasí upřednostněte pobyt na předzahrádce před budovou.

Žádáme tímto návštěvy, aby případné přinesené věci či potraviny byly ošetřené

desinfekcí, případně mohou návštěvy požádat o desinfekci zaměstnance.

6.Návštěva bez předchozího objednání není možná

Dále žádáme rodiny klientů o zvážení množství donášeného jídla, pochoutek atd. pro své blízké. Nebude v našich silách provádět dostatečnou očistu či dezinfekci obalového materiálu.

Předpokládáme, že se jedná o dočasné opatření, které postupně budeme redukovat a navracet se do normálního režimu

 Děkuji za pochopení

Miroslav Babka

Ředitel

Domov U Nás


Přidáno: 20. 5. 2020