Domov U Nás

„S úctou k životu.“

Pravidla návštěv od 7.12.2020

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení blízcí našich klientů,

Vážení návštěvníci,

dovolte mi prosím, abych Vás informoval o tom, jak jsme nastavili systém návštěv, který vychází z Doporučeného postupu MPSV č. 17/2020.

Dle aktualizovaného usnesení se mimo již známých výjimek přidává možnost návštěvy třetí osoby u klientů:

 • v případě, když se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem,
 • tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (za doklad se nepovažuje zaslaná sms zpráva z KHS, originál či případnou ověřenou kopii),
 • při umožnění návštěv je nutné dodržovat režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Pravidla návštěv v Domově U Nás

 • Návštěvy bude možné zrealizovat od pondělí 7. 12. po předchozí domluvě. Rozsah návštěvy je max.1 h 1 x týdně.
 • Objednání návštěv je možné na telefonním čísle: Mgr. Michaela Košková, DiS. (sociální pracovnice) tel.: 602 172 427 a Směnová sestra tel.: 601 575 273
 • Časová osa pro příchozí návštěvy je v rozmezí:

-          pondělí až pátek začátek návštěvy od 13:00 a 14:00 h.

-          sobota začátek návštěvy od 13:00, 14:00 a 15:00 h.

Prosíme o pochopení, v případě nakumulování více návštěv, nejsme to schopni personálně a ani prostorově zvládnout.

 • U jednoho klienta je možná návštěva rodinného příslušníka 1 x za týden.
 • Návštěvníkovi je proveden odběr – výtěr z nosohltanu, v případě negativního výsledku bude vpuštěn do vyhrazeného prostoru pro návštěvy. Testování je bezplatné.
 • Jeden POC test s negativním výsledkem má platnost 48 hodin.
 • Ve stejném čase lze připustit u klienta přítomnost nejvýše 2 osob.
 • Návštěvy musí po celou dobu návštěvy používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který je originálně zabalený a bude kontrolován personálem.
 • Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna si nechat změřit teplotu bezkontaktním teploměrem, podepsat čestné prohlášení a zapsat se do knihy návštěv. Návštěvník s teplotou 37 stupňů a více nebude do Domova U Nás vpuštěn.
 • Návštěva se s klientem nepohybuje po Domovu U Nás, je s ním pouze ve vyhrazeném prostoru k tomuto účelu určeném.
 • Návštěvy u Covid + klientů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány.
 • Návštěva bez předchozího objednání není možná.

 

V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat ředitele zařízení pana Miroslava Babku.

 

Miroslav Babka

Ředitel

Domov U Nás


Přidáno: 4. 12. 2020