Domov U Nás

„S úctou k životu.“

Co nabízíme

 Jakou službu poskytujeme

Cílovou skupinou klientů naší služby jsou dospělé osoby ve věku od 27 let výše z celé ČR.

Domov U Nás poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb.:

 

§ 50 Domov se zvláštním režimem

V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

• poskytnutí ubytování,

• poskytnutí stravy,

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

• sociálně terapeutické činnosti,

• aktivizační činnosti,

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zdravotní, lékařská a psychosociální péče

Režim v našem zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domov se zvláštním režimem klientům zabezpečuje kompletní ošetřovatelskou péči zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách a další odborný personál. Léčebná rehabilitace je prováděna odborníky z oblasti fyzioterapie a ergoterapie. Práce s klientem je týmovou spoluprací pečujícího personálu. Klient zde pod odborným dohledem prochází adaptačním procesem, je začleňován do sociálního prostředí a vždy je přihlíženo při všech aktivitách k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho přání a možnostem. Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař.

 Velký důraz je kladen na uspokojení potřeb klientů po stránce kvality života nejen zdravotní, ale též sociální. Odborní pracovníci se snaží tvořit denní programy, které vychází z individuálních zálib a potřeb klientů. V domově je tedy zajištěna možnost společných volnočasových aktivit, ale i individuálních programů pro jednotlivé klienty. Důležitá je tedy také spolupráce s rodinou, přáteli, či jinými vazbami z předchozího domácího prostředí. Pro některé aktivity může klient využít také práce dobrovolníků docházejících do domova.

Odborný personál domova také vede zdravotní a sociální dokumentaci o každém klientovi a dbá na důvěrnost informací a dodržování mlčenlivosti.

 Komu naše služba NENÍ určena:

 • osobám, které nesplňují cílovou skupinu uživatelů
 • službu nelze poskytnout při obsazení plné kapacity Domova

Aktuality a události

Pravidla návštěv 8. 6. 2021

Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 8. června 2021

 • Od 8. června 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejpozději 72 h před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka; od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka; od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době maximálně 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvy budou možné každý den, a to od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli mohou nejvýše dvě osoby/den, a to na jednu hodinu.
 • Návštěva bude v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.).
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.

Mimořádné opatření je platné od 8.6.2021 00:00 hod. do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Miroslav Babka - ředitel

Pravidla návštěv od 1.6.2021

Návštěvy uživatelů v omezeném režimu od 1. června 2021

 • Od 1. června 2021 mohou na návštěvy osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka; od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka; od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Osoby, které v době maximálně 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěvy budou možné každý den, a to od 13:00 do 16:30 hodin.
 • K jednomu uživateli mohou nejvýše dvě osoby/den, a to na jednu hodinu.
 • Návštěva bude v zařízení používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a bude dodržovat hygienická opatření (dezinfekci rukou apod.).
 • Naše zařízení nebude z kapacitních důvodů návštěvy při příchodu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testovat.

Mimořádné opatření je platné od 1.6.2021 00:00 hod. do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Miroslav Babka - ředitel

 

 

Velikonoce v Domově U Nás

Oslavili jsme s klienty Velikonoční svátky.