Domov U Nás

„S úctou k životu.“

Volná pracovní místa

Všeobecná udravotní sestra dle zákona č. 96/2004 Sb.

Náplň práce:

 • Práce všeobecné sestry ve směnném provozu

Požadavky:

 • Odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.

 • Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu

 • PSS v péči o duševní zdraví, gerontopsychiatrii výhodou

Nabízíme:

 • Práci na hlavní pracovní poměr

 • Možnost vzdělávání a osobního rozvoje

 • Odpovídající finanční ohodnocení

 • Příležitost pro samostatnou tvůrčí práci

 • Stravování

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte  emailem na adrese info@domovunas.cz, nebo tel.: +420 724 219 440

Zašlete nám, prosím, Vaše CV a motivační dopis.

 

Sociální pracovník/ce

Náplň práce:

 • Svou veškerou činnost vykonává v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících vyhlášek a v souladu se standardy kvality poskytovaných sociálních služeb 
 • Odpovídá za vedení celé sociální agendy zařízení 
 • Zajišťuje sociální poradenství v rámci služeb poskytovaných zařízením -
 • Eviduje a zapisuje doručené žádosti žadatelů o službu 
 • Podílí se na vyjednávání o službě 
 • Spolupracuje se zaměstnanci, kteří mají na starosti tvorbu individuálních plánů, a podílí se na tvorbě individuálních plánů, včetně jejich hodnocení 
 • Spolupracuje s odborem sociálních věcí při řešení sociálně právních problémů a účastní se jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klient

Požadavky:

 • Bakalářské vzdělání v sociálním oboru 
 • Vyšší odborné v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku
 • Pečlivost, spolehlivost a pracovní nasazení

Nabízíme:

 • Možnost vzdělávání a osobního rozvoje

 • Odpovídající finanční ohodnocení

 • Příležitost pro samostatnou tvůrčí práci

 • Stravování

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte emailem na adrese info@domovunas.cz, nebo tel.: +420 724 219 440

Zašlete nám, prosím, Vaše CV a motivační dopis

 

Pracovník v sociálních službách

Náplň práce:

 • Přímá práce se seniory se syndromem demence

 • Pomoc při aktivitách denního života (osobní hygiena, poskytnutí stravy, oblékání, atd.)

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů

 • Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti se seniory

Požadavky:

 • Kvalifikace (kurz) pracovníka v sociálních službách dle zák. č. 108/2006 o sociálních službách výhodou

 • Praxe v práci se seniory výhodou

 • Schopnost empatie, trpělivost

 • Aktivní naslouchání

 • Práce v týmu

 • Příjemné vystupování

Nabízíme:

 • Možnost vzdělávání a osobního rozvoje

 • Odpovídající finanční ohodnocení

 • Příležitost pro samostatnou tvůrčí práci

 • Stravování

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte emailem na adrese info@domovunas.cz, nebo tel.: +420 724 219 440

Zašlete nám, prosím, Vaše CV a motivační dopis

 

Kuchař/ka

 Náplň práce:

 •  Příprava jídla (snídaně, svačina, oběd, večeře)

 Požadavky:

 •  Vyučení v oboru
 • Turnusová pracovní doba (dlouhý a krátký týden od 06:00 do 18:00 hod)

 • Pečlivost, spolehlivost a pracovní nasazení

 • Nástup, dle dohody

 Nabízíme:

 •  Práci na hlavní pracovní poměr
 • Možnost vzdělávání a osobního rozvoje

 • Odpovídající finanční ohodnocení

 • Stravování

 V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte  emailem na adrese info@domovunas.cz, nebo tel.: +420 724 219 440

 Zašlete nám, prosím, Vaše CV a motivační dopis.

 

 

Aktuality a události

Možnost komunikace s klienty přes WhatsApp

Vzhledem k aktuální situaci COVID-19, která vedla k zákazu návštěv, bychom Vám opět nabídli možnost videokomunikace s Vašimi blízkými přes mobilní platformu WhatsApp. 

1. Nejdříve si zavolejte na služení telefon ošetřovatelského personálu k dohodnutí termínu/času hovoru +420 601 575 273

2. Po dohodnutí termínu/času hovoru volejte na WhatsApp číslo +420 775 897 681

Děkujeme za pochopení.

Fotografie z krásně slunečného září

Září nám přineslo krásné slunečné počasí. Více fotografií: http://www.domovunas.cz/clanek/53-fotografie-z-krasne-slunecneho-zari/

Pravidla návštěv

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení blízcí našich klientů,

Vážení návštěvníci,

 na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25.5.2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních službách. Zároveň jsme ale také povinni dbát zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů. Je třeba si uvědomit, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro seniory – pro naše klienty. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Z výše uvedených důvodů jsem jako ředitel organizace stanovil pravidla návštěv s platností a účinnosti dnem 19.5.2020Pravidla budou platit do odvolání, a to i s ohledem na stanoviska MZ ČR, MPSV ČR a Hygienické stanice Libereckého kraje.

 

Pravidla návštěv

1.Návštěva je umožněna pouze osobám, které se telefonicky objednají

 Objednání návštěv je možné od 20.5.2020 a to vždy v čase 13,00 – 15,00hod.

Bc. Kavan              tel.: 602 172 427

Směnová sestra     tel.: 601 575 273

Časová osa pro příchozí návštěvy je v rozmezí od 13:00 hod od 15:30 hod. (prosíme o pochopení, v případě nakumulování více návštěv nejsme to schopni personálně a ani prostorově zvládnout)

2.Vždy je možné, že na návštěvu přichází pouze dvě osoby.

3.Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít roušku. Roušku si návštěva pocelou dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu nasazenu. K dispozici jsou jednorázové roušky, které si návštěva může vyzvednout při příchodu.

4.Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna si nechat změřit teplotu bezkontaktním teploměrem, podepsat čestné prohlášení , zapsat se do knihy návštěv i s uvedením naměřené hodnoty. Návštěvník s teplotou 37stupňů a více nebude do Domova U Nás vpuštěn.

5.Návštěva se s klientem nepohybuje po Domovu U Nás, je s ním pouze ve vyhrazeném prostoru k tomuto účelu určeném. V případě příznivého počasí upřednostněte pobyt na předzahrádce před budovou.

Žádáme tímto návštěvy, aby případné přinesené věci či potraviny byly ošetřené

desinfekcí, případně mohou návštěvy požádat o desinfekci zaměstnance.

6.Návštěva bez předchozího objednání není možná

Dále žádáme rodiny klientů o zvážení množství donášeného jídla, pochoutek atd. pro své blízké. Nebude v našich silách provádět dostatečnou očistu či dezinfekci obalového materiálu.

Předpokládáme, že se jedná o dočasné opatření, které postupně budeme redukovat a navracet se do normálního režimu

 Děkuji za pochopení

Miroslav Babka

Ředitel

Domov U Nás