Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty a informace
pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Jak žádat

Tiskopis žádosti je k dispozici ke stažení na našich internetových stránkách v sekci „Formuláře ke stažení“ nebo je možné tiskopis osobně vyzvednout v našem zařízení. Vyplněnou žádost s vlastnoručním podpisem žadatele, nebo jeho opatrovníka či zákonného zástupce je možné zaslat poštou na adresu: Domov U Nás Bratrouchov 1, 51 243 Jablonec nad Jizerou nebo též předat osobně. Každá žádost splňující všechny náležitosti bude zařazena do evidence žadatelů Domova U Nás. Při uvolnění místa bude žadatel včas informován o možnosti nástupu do našeho zařízení.

V případě, že si budete chtít naše zařízení prohlédnout osobně a získat podrobnější informace, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 602 172 427 nebo +420 602 234 441. Termín prohlídky je možné domluvit individuálně.

Kontaktní informace:
DOMOV U NÁS
Domov se zvláštním režimem
Bratrouchov 1
512 43 Jablonec nad Jizerou
Identifikační číslo služby: 3906688

Provozovatel:
Zlatý věk, s. r. o.
Rybná 716/24
Staré Město, 110 00 Praha
IČO: 275 81 527
ID datové schránky: i2uc8bt

Další kontakty dle oddělení

S úctou k životu

Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální služby na základě individuálního plánování (vycházejícího z individuálních potřeb a přání každého klienta), poskytování ošetřovatelské péče s možností pokračování v domácích činnostech a zvyklostech, chránit a prosazovat práva klientů, předcházet sociálnímu vyloučení, dále sociálně začleňovat do společnosti, aktivizovat a podporovat osobní růst každého klienta.

DOMOV U NÁS - domov se zvláštním režimem

DOMOV U NÁS - domov se zvláštním režimem

Historie

Domov U Nás má historické kořeny. Budova od svého založení na začátku minulého století sloužila jako tělocvična Sokolu a na přilehlé stráni dlouhou dobu fungovalo venkovní divadlo.

DOMOV U NÁS - domov se zvláštním režimem

Prostředí

Náš domov se nachází v jednom z nejkrásnějších údolí Krkonoš. Celý objekt je zabezpečen a má bezbariérový přístup.

DOMOV U NÁS - domov se zvláštním režimem

Pokoje

Klienti jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Ke standardnímu vybavení pokojů patří polohovací postel, noční stolek, šatní skříň.