DOMOV U NÁS - domov se zvláštním režimem
Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty a informace
pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov se zvláštním režimem

Pozvánka

Aktuálně / upozornění

Podzimní zahradní slavnost

Již tradičně se loučíme s létem podzimní zahradní slavností. Letos se nesla ve velmi příjemné atmosféře, i počasí se nad námi slitovalo a občas vykouklo i sluníčko.

Číst celé »

Jakou službu poskytujeme

Cílovou skupinou klientů naší služby jsou dospělé osoby ve věku od 27 let výše z celé ČR.

Domov U Nás poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb.:

§ 50 Domov se zvláštním režimem

V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zdravotní, lékařská a psychosociální péče

Režim v našem zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domov se zvláštním režimem klientům zabezpečuje kompletní ošetřovatelskou péči zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách a další odborný personál. Léčebná rehabilitace je prováděna odborníky z oblasti fyzioterapie a ergoterapie. Práce s klientem je týmovou spoluprací pečujícího personálu. Klient zde pod odborným dohledem prochází adaptačním procesem, je začleňován do sociálního prostředí a vždy je přihlíženo při všech aktivitách k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho přání a možnostem. Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař.

Velký důraz je kladen na uspokojení potřeb klientů po stránce kvality života nejen zdravotní, ale též sociální. Odborní pracovníci se snaží tvořit denní programy, které vychází z individuálních zálib a potřeb klientů. V domově je tedy zajištěna možnost společných volnočasových aktivit, ale i individuálních programů pro jednotlivé klienty. Důležitá je tedy také spolupráce s rodinou, přáteli, či jinými vazbami z předchozího domácího prostředí. Pro některé aktivity může klient využít také práce dobrovolníků docházejících do domova.

Odborný personál domova také vede zdravotní a sociální dokumentaci o každém klientovi a dbá na důvěrnost informací a dodržování mlčenlivosti.

Komu naše služba NENÍ určena:

  • osobám, které nesplňují cílovou skupinu uživatelů
  • službu nelze poskytnout při obsazení plné kapacity Domova
Kontaktní informace:
DOMOV U NÁS
Domov se zvláštním režimem
Bratrouchov 1
512 43 Jablonec nad Jizerou
Identifikační číslo služby: 3906688

Provozovatel:
Zlatý věk, s. r. o.
Rybná 716/24
Staré Město, 110 00 Praha
IČO: 275 81 527
ID datové schránky: i2uc8bt

Další kontakty dle oddělení

S úctou k životu

Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální služby na základě individuálního plánování (vycházejícího z individuálních potřeb a přání každého klienta), poskytování ošetřovatelské péče s možností pokračování v domácích činnostech a zvyklostech, chránit a prosazovat práva klientů, předcházet sociálnímu vyloučení, dále sociálně začleňovat do společnosti, aktivizovat a podporovat osobní růst každého klienta.

DOMOV U NÁS - domov se zvláštním režimem

DOMOV U NÁS - domov se zvláštním režimem

Historie

Domov U Nás má historické kořeny. Budova od svého založení na začátku minulého století sloužila jako tělocvična Sokolu a na přilehlé stráni dlouhou dobu fungovalo venkovní divadlo.

DOMOV U NÁS - domov se zvláštním režimem

Prostředí

Náš domov se nachází v jednom z nejkrásnějších údolí Krkonoš. Celý objekt je zabezpečen a má bezbariérový přístup.

DOMOV U NÁS - domov se zvláštním režimem

Pokoje

Klienti jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Ke standardnímu vybavení pokojů patří polohovací postel, noční stolek, šatní skříň.